Tips til bedre terapi

KRISER GIR MULIGHET FOR VEKST


TIPS

Du kan gjøre en del selv for å mer ut av din egenterapi. Her er det noen tips jeg har erfart kan være virkningsfull. Terapi går i faser, noen perioder skjer det mye andre ganger skjer det mindre. Noen terapitimer brukes for å bygge opp til for hendelser senere. Spørsmål du kan stille deg:


- høster jeg noe i terapien? - skjer det noe endring i livet mitt? - lærer jeg noe i terapien? - handler jeg - reagerer jeg på nye og mer hensiktsmessige måter? - stoler jeg på terapeuten?

- er det noe som jeg reagerer på - irriterer meg i terapien?

- er det tema jeg bevisst unngår å ta opp i terapitimene?

- er jeg motivert - tror på det du holder på med? Om du svarer negativt på noen av spørsmålene bør du om mulig ta dette opp i terapien. Om du ikke får noe konstruktivt av å ta de opp bør du vurdere å slutte! Du er fasiten og terapi er ikke magi: enten så fungerer det eller så fungerer det ikke.


Andre ting som kan være nyttig


- Sett deg kortsiktige mål (3 måneder …) for hva du ønsker å oppnå av terapien, avklar kriterier for fremskritt - skriv dem ned, - gjør dem tydelig for deg selv og din terapeut - diskuter dem og ta dem frem med jevne mellomrom - vær åpen for at andre mål og verdier kan dukke opp

- Om ikke terapeuten gjør det, så spør deg selv etter hver time: hvordan var denne timen? - ble den brukt til noe vesentlig? Var det noe jeg unnlot å ta opp? Ble jeg møtt på en skikkelig måte av terapeuten?

- Lurer du på noe så spør -er det noe du reagerer på så å gi beskjed!

- Gå jevnlig i terapi, en gang i uken er å anbefale innledningsvis. Senere i terapiforløpet kan hver 14 dag være hensiktsmessig

- Hold ut om fremgang uteblir, ta opp denne type frustrasjon med din terapeut

- Be jevnlig om oppsummering av pågående arbeid, hva mener terapeuten om det som foregår

- Skriv dagbok, ta vare på små og store situasjoner fra din hverdag. Små situasjoner bærer ofte store tema

- Skriv ned endringer som skjer i livet ditt

- Registrer egenskaper ved ditt samspill med andre betydningsfulle personer som kjæreste, kollega, venner, dine barn, sjef underordnede. Legg merke til hva du gjør, tenker, hva du evt er redd for etc. Skriv det ned - let etter fellesnevnere og evt dette med til neste terapitime.

- Les om terapi - les terapeutisk motiverte bøker. Spør terapeuten om litteratur.

- Skriv gjerne ned tanker og refleksjoner fra terapitimen

- Gi beskjed innledningsvis om det skal skje viktige begivenheter etter terapitimen eller i nær fremtid. Terapitimen kan og bør tilpasses livet du lever. Husk at terapitimen kan benyttes til å styrke deg i forhold til begivenheten du står overfor.

- Prøv å sette av tid for deg selv før hver terapitime til å "tune inn" – og etterpå til å reflektere og oppsummere.

- Om du over tid er skuffet - forvirret av terapeuten så finn en annen. Ikke gi opp. Ikke alle terapeuter og terapeutiske retninger fungerer like godt for alle: terapi som metode for bedre psykisk helse og selvutvikling fungerer for de fleste. Det kan være en jobb å finne en terapeut og terapiform som passer for deg.

- Ikke avslutt terapien brått, tilstreb å ha en eller flere avslutningstimer. Gi beskjed til terapeuten at du ønsker å slutte slik at han /hun får forberede seg på en slutteprosess.


Bruk drømmene dine


Jobb med å huske drømmene dine, og ta de gjerne med i terapitimen.


Tips til å huske dine drømmer:

 - si til deg selv før du legger deg at du ønsker å huske drømmene dine

 - skriv ned drømmen din med en gang du våkner

 - ta vare på hvilken stemning du var i da du drømte, ta vare på dine egne følelser og tanker om drømmen


Lykke til..


Copyright @ All Rights Reserved