Terapi/veiledning

VILJE TIL ENDRING

GESTALT OG OPPMERKSOMT  NÆRVÆR

Terapi - veiledning

Står du fast i livet, har vanlig med å ta et valg, har lav energi, står i eller har opplevd en krise som du ønsker å bearbeide kan, jeg være din samtale og sparringspartner.  Gestaltterapi er en aktiv veiledning - terapiform som hjelper deg til å komme videre og ut av fastlåste situasjoner. Du kan få bistand til å rydde i kaotiske tanker, gjøre prioriteringer og ta valg og stå i konsekvenser.


I gestaltterapi er det mulig å jobbe med tema som

- lav selvfølelse

- depresjon

- din evne til å ta valg som er riktige for deg

- situasjoner og hendelser i livet som er ubearbeidet

- relasjoner til viktige andre (partner, kollegaer, familie)

- karrierevalg, hvordan realiser mer av ditt potensiale og avslutte situasjoner som ikke her heldig for deg


Gestaltterapi er en metode som hjelper deg å avklare og tydeliggjøre dine behov. Som terapeut veileder jeg deg i en prosess der du skal finne frem til hva som er viktig og riktig for deg for så å utforske de mekanismer som hindrer deg i å oppnå dette.


Som gestaltterapeut har jeg taushetsplikt og som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening er jeg knyttet opp mot de etiske regler for psykoterapi. Jeg kan samarbeide med din fastlege (om du ønsker det og på dine premisser). Jeg skriver ingen offentlig journal.


Copyright @ All Rights Reserved