Om Trygve

VILJE TIL ENDRING

GESTALT OG OPPMERKSOMT  NÆRVÆR

TRYGVE AASE

Jeg er utdannet gestalt og familieterapeut. Pr i  dag 2017 har jeg hatt ca.  4000 individual og parsamtaler. De fleste er fornøyd og kommer igjen. Har lang erfaring med å jobbe med par - samliv, karriereveiledning, «stå fast», utfordringer med å ta valg, sinnemestring og gestaltterapi forøvrig.

Jeg har også en bakgrunn som sosiolog og har drevet med forskning, undervisning, lederutvikling, konsulentvirksomhet og organisasjonsutvikling. Jeg vet mye om hva omstilling, oppsigelser, mobbing, god og dårlig ledelse og trakassering kan gjøre med selvtillit og psykiske helse.

Innhold og tema i første konsultasjonen varierer alt etter din erfaring med terapi og utgangspunktet for at du oppsøker meg. 1.timen skal være en gjensidig avklaring og presentasjon. Antageligvis har vi allerede hatt noe kontakt og informasjonen derfra blir fulgt opp. Jeg vil redegjøre for hva terapi og gestaltterapi er (om det er nødvendig – ønskelig) og svarer på de spørsmålene du evt. sitter inne med.


Jeg vil også spørre om hvor du er i livet i dag, hva du sliter med og hva du ønsker å oppnå med å gå i terapi. Videre vil jeg avklare om du har gått i terapi før og hvorfor du evt. sluttet. Jeg vil også spørre deg om du bruker medikamenter, evt. hvor lenge du har brukt disse og hvilken, samt om du har fastlege og hvordan denne relasjonen fungerer. Jeg bruker i noen tilfeller en test (BDI) som kartlegger depresjon. BDI testen er frivillig og brukes evt. for kontakt med fastlege, men også som evalueringsverktøy - kartleggingsverktøy av endring - utvikling i terapiforløpet.

Målsetningen med 1. time er å avklare om du ønsker å utforske gestaltterapi eller om andre metoder - terapiformer evt. vil være mer riktig for deg.


Evt. avtale om 3 timer..

Dersom vi oppnår vi en gjensidig tillit, vil jeg foreslå et innledende opplegg på 3 timer innenfor en kort tidsfrist – helst en gang i uken over 3 uker. Etter denne perioden gjør vi igjen en kort oppsummering og evaluering. Det er ikke sikkert at du responderer på vårt samarbeid og da  kan andre veildere og terapiformer muligens være mer egnet for deg. Etter 3 timen har du fått større kjennskap til hvordan jeg gjør min veildening og om du mener du kan dra nytte av denne. Din oppgave er å kjenne etter og stille deg spørsmålet, tror jeg at denne terapeuten kan hjelpe meg?   Vi kan avklare ytterligger hva som er hovedtema ditt og hva  som skal være mål for terapien og kriterier for fremgang.


Evt avtale om et videre samarbeid - gestaltterapi ...

Om du er motivert for et videre samarbeid inngår vi en avtale.  Jeg vil foreslå et opplegg over 3 måneder der du går en gang i uken og at vi legger opp til å avslutte etter 3 måneder.  Å gi terapiforløpet en gitt tidsfrist lager struktur og føringer for terapien. Forskning viser også at 90 % av all endring i terapi skjer i de 3 første månedene. 
Gestaltterapeut

Familieterapeut

Sosiolog

20 års erfaring

Copyright @ All Rights Reserved