Om Trygve Aase

KRISER GIR MULIGHET FOR VEKST


Om meg selv

 

Gift og 2 barn 13 og 17 år.  Jobber på høyskolen  VID i Bergen (100%) som faglærer på etterutdanning i veilederutdanningen. Trener, står på ski og glad i  fjell og sjø. Jeg har en allsidig erfaring fra ulike roller og posisjoner i arbeidslivet.  Noen sentrale punkter fra mi cv.

 

YRKESERFARING

2017-                   Høyskolelektor VID

2014 ->                 Fagleder, ALF.as

2012- 13               Fagleder med  HR ansvar,  ALF.as

2008- 12               Jobbkonsulent, ALF.as

2004                     Konsulent,  Arbeidsglede

1999->                  Individual/parterapeut og teamveileder

2001                     Prosjektstilling, Rådet for psykisk helse

2001- 02               Konfliktmekler, Oslo kommune

1997- 99               Prosjektmedarbeider, Haukeland Universitetssykehus, ”Prosjekt omstilling”

1997- 05               Daglig leder Infoweb, webutvikling – profilering

1996- 97               Forsker, Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet

1996                     Foreleser, BI- Bergen

1993- 95               Forsker, Agderforskning

 

UTDANNELSE

2007-09                Systemisk familieterapi (HiB)

1996-00                Norsk Gestaltinstitutt, senter for psykoterapi, gestaltutdanning

1990-93                Universitetet i Bergen, hovedfag sosiologi, cand. polit.

1988                      NHHK, delfag økonomi

1987                      UIB, mellomfag informasjonsvitenskap

 

NOEN KURS

2015                      Ips Jobbutvikling 

2012                      Sertifiseringskurs i karriereveiledningsprogrammet Vip24.no, Trening av veiledere

2012                      Moduler i Bergen Kommunes lederutviklingsprogram

20012->                 Videreutdanning i Gestalt (gestalt.no)

2009                      Systemiskveiledning- Teori og Metode         

2009                      Motiverende intervjuing

2006                      Kurslederkurs Sinnemestring

2005                      Kurslederkurs PREP

2005                      Sql, Dot Net, Web programmering

2004                      Kurslederkurs KiD (Kurs i mestring av depresjon)

2000-01                 IGOR, The Gestalt Approach to Organization & System Development

2001                      Konfliktmeklerkurs, Oslo Kommune

 

NOEN PROSJEKTER

2011-13                Div Prep samlivskurs

2011-12                Kommunikasjon og samhandling, etikk og vitenskapsteori for helsearbeidere

2007                     Lederutviklingsprogram i Forsvaret 

2007                     Team - personalutviklingsprosjekter

2004-06                Redaktør i Gestaltterapeuten (ngfo.no)

2005-06                Div. foredrag på høyskoler og konferanser

2002                     Undervisning i gestalt - personlig kvalifisering for sosionomstudenter,  HiO

2001-2002           Utvikling og gjennomføring av kursopplegget;  Flerkulturelt samspill, YS kompetanseutvikling

                             Flerkulturell ledelse, analyse og vurdering av arbeidsmiljø, Ullevål Universitetssykehus

                             Utvikling og gjennomføring av lederutviklingskurs, Ullevål Universitetssykehus

                             Utvikling og gjennomføring av lederutviklingskurs, Oslo kommune

1995                     Forelesningsrekke i sosiologi, Høyskolen i Bergen

Copyright @ All Rights Reserved