Sinnemestring

VILJE TIL ENDRING

GESTALT OG OPPMERKSOMT  NÆRVÆR

SINNE OG TEMPERAMENT UTFORDRINGER ?


tar du ansvar er det alternativer ...

Slik samarbeider vi

Er vi ening om videre samarbeid etter første time avtale vi et opplegg over 10  timer innen de neste 5 månedene. Vi avtaler så langt det er mulig datoer og timene og timene forhåndsbetaltes med kr 8000 (800 kr pr  klokketimen). 10 timer + avklaringstimen er ofte et hensiktsmessig timetall der du  får gjort et godt stykke arbeid.

Om du opplever at gode relasjoner som f.eks. forholdet til barn, ektefelle, samboer, kjæreste, kolleger eller kunder ødelegges av ukontrollert temperament, har du muligens et sinne problem.


Det er mulig å jobbe med eget sinne og temperament. Opplegget går ut på å bli kjent med eget sinnemønster og reaksjoner for så å finne bedre og mer hensiktsmessige handlingsmåter. Du vil utvikle teknikker og ferdigheter som gjør at du blir mindre fanget av eget sinne og friere til å velge mer hensiktsmessige løsninger når du er presset.


Du får større kjennskap til deg selv, din sinnedynamikk og de prosesser som skjer i tanker, kropp, følelser og handlinger ved et sinneanfall.


Aktiv og systematisk jobbing gir resultater, opplegget må vare over en tid for at endring skal finne sted og bli varig. I fellesskap utforsker vi ulike sidene ved ditt temperament som når og hvordan sinnet oppstår og hvilke konsekvenser dette får. Vi utforsker så alternative handlingsmåter som fungerer bedre for deg og dine omgivelser. Din disposisjon til å reagere med sinne vil ikke forsvinne. Sinnet er en del av din personlighet og dermed også en del av dine ressurser. Erfaring tilsier at personer som erkjenner sitt sinne og de problemer dette skaper, og som er motivert og har vilje til å jobbe med dette får det bedre med seg selv.  Du vil i tillegg til å få mer kontroll over din sinnetematikk også bli bedre kjent med deg selv og dine følelser og dermed  evne å skape bedre relasjoner til viktige personer i livet.


Min kompetanse med å jobbe med sinne baserer seg på erfaring  gjennom  15 år. Jeg er også utdannet som  kursleder i Reform sitt Sinnemestringskurs.

Copyright @ All Rights Reserved