Parterapi

VILJE TIL ENDRING

GESTALT OG OPPMERKSOMT  NÆRVÆR

MULIGHETER FOR PAR

Dette skjer i parterapi

Når dere kommer til deres første time hos meg starter vi med en kort gjennomgang av deres historie så langt. Det er viktig for meg å avklare at både du og partneren er kommet frivillig og at dere ønsker det selv, - det er ikke uvanlig om en eller begge også kan kjenne på motstand. Avgjørende for at dere skal få noe ut av parterapi er at dere stoler på meg som terapeut og har lyst til å jobbe med meg. Dere står fritt til å avklare de spørsmål dere ønsker angående meg og min praksis. Etter hvert vil jeg dreie oppmerksomheten mot hvorfor dere søker parterapi og hva du/dere ønsker å oppnå. Hva opplever du/dere som problemet og hvorfor søker du/dere hjelp akkurat nå. Jeg trenger også litt informasjon om barn, nettverk og jobbsituasjon for å kunne danne meg et helhetlig bilde av deres situasjon. Jeg har ofte mange spørsmål innledningsvis, jeg lytter og prøver å forstå det som blir sagt uten å ta stilling, dømme eller mene noe om det.


Sentrale spørsmål er : Hva er det du savner, hva er det dere som par savner og hvordan er det dere ødelegger for dere selv? Jeg vil legge merke til både problemstillingene dere formidler og måten dere diskuterer og formidler dette på. Begge deler er viktig for meg som terapeut.

Jeg vil også spørre hva dere er gode til og hva som fungerer i parforholdet deres. Hvorfor ble du glad i partneren din en gang og hva har skjedd med det? Parterapi hos meg er derfor ikke bare et dykk i problemer, men også bevisstgjøring på de faktorer som gjør at dere er glade i hverandre og logikken i at dere tross alt velger hverandre i dag, - kort sagt kvalitetene i forholdet deres.

Går det som det skal, vil tryggheten oss i mellom øke. Jeg er opptatt av hvordan det er for deg å være i terapirommet mitt. Jeg vil ikke presse noen og har respekt for deres integritet. De aller fleste par trenger en eller annen form for kommunikasjonstrening og bedre ferdigheter for å håndtere konflikter. Metoder fra PREP Samlivsmetodikk taes i bruk (se www.prep.no eller Samlivsboken om du ønsker mer informasjon). Mange menn trenger ofte å utvikle sin evne (ordforråd) til å utrykke følelser og hjelp til å kunne sortere i eget følelsesregister. Å trene på å lytte og gi klare tilbakemeldinger er viktig. Mennesker som har levd lenge sammen tror at de oppfatter partneren sin riktig, noe som ikke alltid stemmer.

Mange par utrykker ønsker om å komme tilbake til en tilstand og et samspillmønster de hadde før som de forbinder med lykke. "Den gangen" det var godt, spennende og tiltrekkende å være i forholdet. Den tiden kommer ikke igjen. Parets oppgave er å skape ett nytt samspillmønster med ny mening og dynamikk ut fra den livssituasjonen dere befinner dere i dag “jobb, barn, lån, dårlig helse, gamle foreldre og 30-40-50-60-70 års kriser…” For mange er det vondt å gi opp denne drømmen, men erfaring viser at det frigjør krefter og skaper grobunn for endring og en reel tilpasning til den situasjonen dere befinner dere i dag..

Timene avsluttes gjerne med at et tema dere har jobbet med blir ytterligere tydeliggjort fra min side. Det kan f.eks være at ”vi prioriterer ikke hverandre” – ”kranglene våre er slitsomme” – ”vi er splittet mht hvordan vi skal forholde oss til barna og grensesetting” etc. Jeg vil for eksempel foreslå en oppgave for dere basert i deres tema og deres samspillsutfordringer. På den måten blir parterapi-timene og livet utenfor knyttet sammen og mulighet for læring blir større.


Jeg har taushetsplikt, jeg er lojal overfor dere som par. Jeg er opptatt av ”her og nå” og den livssituasjonen dere befinner dere i akkurat nå. Jeg er opptatt av at den enkelte av dere må ha det ok med seg selv for å kunne ha det godt i parforholdet. Jeg er opptatt av kommunikasjon og konflikthåndtering. Jeg er opptatt av å avmystifisere drømmen om det perfekte forholdet. Store forventninger skaper urimelige opplevelser!


Har dere lyst til å jobbe med meg? Dere er velkommen til å ta kontakt!

Trygve Aase m: 90174668


Copyright @ All Rights Reserved